Come bereidt zich met de 60 directeuren van het Ministerie van VWS voor op de komende verkiezingen en de eventuele veranderingen die binnen de organisatie van het  Ministerie zullen plaatsvinden. Come werkt hierin samen met Ardis Organisatie & Ontwikkeling.